MVO-beleidsverklaring

De status van onze wereld vraagt om een meer verantwoorde wijze van produceren en consumeren om ook toekomstige generaties te kunnen bedienen. Lagosse Chocolade B.V. is zich hiervan bewust en wil graag onderdeel uitmaken van en bijdragen aan een duurzamere samenleving. We willen dit niet alleen voor onze toekomstige generaties maar ook omdat we inzien dat duurzaamheid een voorwaarde is om als bedrijf te kunnen blijven voortbestaan. Dit om legitimiteit te ontvangen van onze omgeving, om gebruik te kunnen blijven maken van natuurlijke hulpbronnen en om onze mensen te inspireren en motiveren.

In ons MVO beleid staan people, planet en profit centraal. In onze belangrijke beslissingen en activiteiten wegen we deze alle drie mee. MVO gaat verder dan uitsluitend voldoen aan wet- en regelgeving. Met ons MVO beleid laten we zien waar we voor staan, hoe we voortgang willen boeken en hoe we maatschappelijk verantwoord ondernemen integreren in onze diensten en processen. Dit vraagt betrokkenheid, inzet en samenwerking van zowel ons management en medewerkers. Wij dagen al onze stakeholders, intern en extern, uit om kritisch te zijn waar nodig en ideeën aan te dragen waarmee wij onszelf verder kunnen verbeteren als duurzaam bedrijf.

People
Onze mensen vormen het kapitaal van ons bedrijf. Lagosse Chocolade B.V. hecht daarom veel waarde aan goede arbeidsomstandigheden en een veilige werkomgeving. Dit beleid helpt om een veilige en gezonde werkplek voor medewerkers, klanten, leveranciers en omwonenden te realiseren. We streven naar een continue verbetering.

Lagosse Chocolade B.V. is een bedrijf in beweging. Dit vraagt veel van onze medewerkers, wij hebben dan ook veel aandacht voor het creëren van een goede werksfeer. Wij willen onze mensen boeien en binden door het bieden van opleiding en training en een aantrekkelijke werkgever zijn om ook in de toekomst talent aan ons te kunnen binden. Ook voor onze klanten willen wij een aantrekkelijke samenwerkingspartner zijn, wij werken continu aan het optimaliseren van onze klachtenregistratie en –afhandeling.

Bij Lagosse Chocolade B.V. krijgt elke medewerker gelijke kansen en niemand wordt benadeeld op grond van geslacht, geloofsovertuiging, ethische herkomst, leeftijd of seksuele geaardheid. We doen zaken op eerlijke wijze en voeren onze werkzaamheden uit conform ethische en juridische normen. We verwachten dit ook van alle partijen waarmee we zaken doen. Daarnaast houden we bij de uitvoering van onze werkzaamheden rekening met het voorkomen van overlast voor de gemeenschap.

Planet
Lagosse Chocolade B.V. streeft naar een bedrijfsvoering die neutraal is voor het milieu. Zo verwerken we uitsluitend duurzaam verbouwde grondstoffen die op verschillende manieren zijn gecertificeerd (UTZ, RSPO, Fairtrade en Eko, enz). Verder beperken wij de uitstoot van schadelijke stoffen en de hoeveelheid afvalstoffen zoveel mogelijk. Met die reden willen we onze uitstoot en afvalstromen inzichtelijk hebben, beheersen en verminderen. In onze dagelijkse bedrijfsvoering besteden we hier bewust aandacht aan. Daarnaast willen we de nadelige gevolgen van transport op het milieu minimaliseren. Zowel bij het woon- werkverkeer als bij zakelijke reizen. Bij de aanschaf van nieuwe vervoersmiddelen neemt Lagosse Chocolade B.V. naast de functionele en financiële aspecten ook de milieuaspecten mee.

Ons beleid helpt ons om de eisen vanuit wet- en regelgeving na te leven en de milieuaspecten van onze bedrijfsvoering te beheersen en te verbeteren.

Profit
Lagosse Chocolade B.V. werkt regelmatig samen met lokale bedrijven. Niet alleen omdat zij goed weten wat er in het gebied speelt, maar ook omdat er zo minder kilometers gereden worden. Zo dragen we bij aan de ontwikkeling van de lokale economie. Daarnaast streven we naar een duurzame relatie met onze klanten. Dat doen we door hun verwachtingen te overtreffen. Bovendien innoveren we continu. Dat stelt ons in staat om samen met onze klanten en belanghebbenden te werken aan een duurzame openbare ruimte. Zo zoeken we voortdurend naar oplossingen waarbij economische, milieu- en maatschappelijke belangen met elkaar in evenwicht zijn.

Ons proces van kwaliteitsbewaking maken we voor onze klanten en relaties aantoonbaar door middel van onze BRC certificaat.

Managementsystemen
De managementsystemen van Lagosse Chocolade B.V. helpen om onze kwaliteit hoog te houden, onze milieubelasting te beheersen en onze MVO-prestatie te verbeteren. Dit doen we onder andere door jaarlijks doelstellingen te formuleren en ons systeem op verschillende manieren te beoordelen.