Duurzaamheid

Lagosse en duurzaam ondernemen.

De economie moet in 2050 duurzaam, klimaatneutraal, circulair en inclusief zijn. Daarom kan geen enkel bedrijf meer om duurzaam ondernemen heen. En dit is goed nieuws want duurzaam ondernemen levert niet alleen milieu- en maatschappelijk rendement op maar ook financiële winst. Lagosse innoveert, maakt het bedrijf toekomstbestendig en aantrekkelijk voor huidig en toekomstig personeel.

Hoe brengen we het in de praktijk?

Bij duurzaam ondernemen draait het om het creëren van waarde op sociaal, ecologisch en economisch gebied. We noemen dit ook wel de 3P’s: people, planet, profit (of prosperity). Als je duurzaam onderneemt, probeer je een balans te vinden tussen deze drie aspecten. Dat is niet mogelijk zonder in alle bedrijfsactiviteiten en -processen rekening te houden met duurzaamheid. Bij elke beslissing moet de impact op de 3P’s worden meegenomen. Dat betekent ook dat alle betrokkenen binnen en buiten de organisatie rekening moeten houden met duurzaamheid. Én dat je als bedrijf verantwoording aflegt.

Duurzaam ondernemen is een proces, geen eindbestemming. Zodra je je op de duurzaamheidsladder begeeft kan je alleen maar inzien wat je fout doet’. Geen enkel bedrijf is 100 procent duurzaam. Maar door samen te werken en open te zijn kunnen we wel van elkaar leren, zodat we als bedrijf stappen kunnen maken op het gebied van duurzaamheid.

Zonnepanelen

zonnepanelen

Zonnepanelen Lagosse

zonnepanelen2

Zonnepanelen Lagosse

Electriciteitsleverancier

Consumentenbond, Natuur&Milieu en WISE onderzoeken ieder jaar de Nederlandse energiemarkt. In het onderzoek wordt vastgesteld hoe duurzaam de stroom van Nederlandse energieleveranciers echt is. In de ranglijst met alle energieleveranciers de stroom van onze leverancier PURE Energie voor het achtste jaar op rij met een 10 beoordeeld!

In het onderzoek worden energieleveranciers in drie categorieën verdeeld: voorlopers, middenmoters en achterblijvers. Voorlopers werken actief mee aan de omslag naar een duurzame energievoorziening. De middenmoters zijn nog geworteld in vervuilende fossiele energieproductie, maar investeren ook in duurzaamheid. De achterblijvers leveren geen bijdrage aan een duurzame stroomvoorziening.

Afvalscheiding

Lagosse heeft de ambitie om pionier te worden op het gebied van duurzaamheid. Een circulaire manier van omgaan met afval draagt hieraan bij. Het doel is het verlagen van de productie van afval.

Bij de UvA willen we op een andere meer duurzame manier afval gaan scheiden. Van september tot en met december wordt getest wat de beste aanpak daarvoor is bij de universiteit.

Circulariteit

Circulariteit, ofwel het hergebruik van grondstoffen, is een belangrijk uitgangspunt. De wens is om samen te werken met afvalpartners die van het afval (grondstoffen voor) nieuwe producten maken.

Belang van afval sorteren

Het is alleen mogelijk om nieuwe producten te maken van afval wanneer het afval gesorteerd wordt aangeleverd bij. Als het afval niet goed is gesorteerd dan kan de afvalverwerker het besluit nemen dit niet aan te nemen. Het afval gaat dan naar een verbrandingscentrale en dat is de minst duurzame manier van afvalverwerking. Er kunnen dan ook geen grondstoffen voor nieuwe producten van worden gemaakt

Verschillende manier van afval scheiden

Manier 1

  • De huidige algemene afvalbakken worden verwijderd.
  • Afvalbakken voor GFT en etensresten, koffiebekers, papier, plastic verpakkingen en drinkpakken en restafval.
  • Dit afval wordt verwerkt tot grondstoffen en/of nieuwe producten.

Tip: Wist je bijvoorbeeld dat een kassabon in verband met de gebruikte coating niet hoort bij papier, maar bij restafval? En een gebruikte papieren zakdoek bij het gft-afval gegooid mag worden?

Manier 2

  • Afvalbakken voor zogenoemd ‘nat afval’ en ‘droog afval’. Nat afval bestaat voornamelijk uit afval wat je kunt eten en drinken of hiermee in contact is geweest. Bij droog afval hoort het overige afval.
  • Ook worden koffiebekers apart ingezameld en komt naast elke printer een bak voor papier.
  • Bij deze manier van afval scheiden sorteert het afvalverwerkingsbedrijf na inzameling het natte en droge afval in stromen die goed gerecycled kunnen worden tot grondstoffen en nieuwe producten.

Manier 3

  • Afvalbakken voor GFT en etensresten en droog afval. Droog afval is letterlijk al het afval wat niet vochtig is.
  • Bij printers staan ook afvalbakken voor papier.
  • Bij deze manier van afval scheiden sorteert het afvalverwerkingsbedrijf na inzameling het natte en droge afval in stromen die goed gerecycled kunnen worden tot grondstoffen en nieuwe producten