Certificaten

Om onze hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en hygiene te waarborgen zijn wij BRC AA-Grade gecertificeerd. Daarnaast wordt er voor de samenstelling van de producten onder meer gebruik gemaakt van Fairtrade (Max Havelaar), UTZ Certified en EKO ingredienten.

BRC certificaat

Een BRC certificering geeft zekerheid over de beheersing van het productieproces van voedingsmiddelen. Met een BRC certificaat wordt voldaan aan wet- en regelgeving en wordt productveiligheid en productaansprakelijkheid verzekerd. Een BRC certificering levert een kostenbesparing op door preventie, recall acties worden tot een minimum beperkt.
Bekijk het BRC certificaat hier
Bekijk hier de website van BRC

Fairtrade (Max Havelaar)

Max Havelaar is het onafhankelijke keurmerk voor Fairtrade. Producten met het Max Havelaar keurmerk zijn geproduceerd en verhandeld onder eerlijke voorwaarden. Een veel voorkomende gedachte is dat Max Havelaar een merk is en eigen producten zoals koffie op de markt brengt. Dat is niet het geval. Stichting Max Havelaar produceert of verkoopt zelf niets. Max Havelaar is een keurmerk dat consumenten en bedrijven de mogelijkheid biedt om kleine producenten in ontwikkelingslanden te helpen een betere plek te verwerven in de handelsketen, zodat zij kunnen leven van hun werk.
Bekijk het Fairtrde certificaat hier
Naar de website…

Bio (SKAL)

Op dit mpoment heeft Lagosse Chocolade BV geen SKAL certificaat meer omdat er op dit moment geen markt voor ons is. Echter is het geen probleem als u onder de vlag van SKAL producten van ons af wil nemen omdat we het certificaat snel weer kunnen revaltiseren.

Doelstelling van Skal is het bevorderen van de juiste aanduiding van biologisch voortgebrachte producten. Het gaat er om dat wat “biologisch” wordt genoemd dat ook daadwerkelijk is. Als zichtbaar teken hiervan mogen ondernemers het biologisch keurmerk voeren op producten die afkomstig zijn van een gecontroleerd biologisch productieproces. Dit keurmerk is voor de consument duidelijk herkenbaar en het kan de producent een meerprijs opleveren in de markt.
Bekijk het ons oude Nederlandse Bio certificaat hier.
Bekijk het
ons oude Duitse Bio certificaat hier.
Bekijk het
ons oude Engelse Bio certificaat hier.
Naar de website…

RA Certified

RA Certified is een keurmerk voor eerlijke handel. Het keurmerk staat op koffie, thee en chocolade die afkomstig is van boeren die oog hebben voor mens en milieu. Zij gebruiken bijvoorbeeld minder bestrijdingsmiddelen en garanderen goede werkomstandigheden voor hun arbeiders.

RA Certified is een internationaal geaccepteerd keurmerk. Alle boeren kunnen meedoen, met een groot of klein bedrijf. Ze leren te werken met landbouwtechnieken die mens en milieu sparen. De boeren ontvangen vaak een betere prijs, maar deze is niet gegarandeerd.
Bekijk ons certificaat
Naar de website…

EKO

Het ‘Eko’-keurmerk is vrij helder: het wil zeggen dat een product biologisch is verbouwd of gefokt. De regels voor Eko worden formeel door de overheid vastgesteld, en gelden Europees.
Naar de website…

Kosher

De Kosher certificering houdt in dat voedsel, en de ingrediënten, die bij de bereiding zijn gebruikt, zijn goedgekeurd voor consumptie door Joodse consumenten. Voor meer informatie over de voorschriften op het terrein van voeding van het Jodendom kunt u naar de website. Het certificaat om aan te tonen dat wij aan deze normen voldoen vind u hier.

RSPO

Palmolie is de afgelopen jaren wereldwijd gegroeid tot de meest geconsumeerde plantaardige olie. De verwachting is dat de productie de komende jaren nog met tenminste 5% per jaar toeneemt. Een dergelijke snel groeiende sector staat voor veel uitdagingen, zowel in de logistiek, productie als voor wat betreft duurzaamheid. De snelle groei in combinatie met de vele duurzaamheidsissues die in de sector voorkomen zetten het imago van palmolie onder druk.

De Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) is tien jaar geleden in het leven geroepen met het doel standaarden te ontwikkelen voor duurzame palmolie productie, en het produceren en consumeren van duurzame palmolie te bevorderen. De RSPO is een mondiale organisatie, waarin verschillende partijen met betrokkenheid bij de palmoliesector samenwerken, zoals palmolieproducenten, handelsbedrijven, producenten van voedingsmiddelen, en NGOs. In 2007 heeft de RSPO haar ‘principes & criteria’ voor duurzame palmolieproductie vastgesteld, en inmiddels is bijna 15% van het mondiale areaal tegen deze principes gecertificeerd.
Bekijk het RSPO certificaat hier
Bekijk hier de website van RSPO